Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

O dopalaczach, cyberzagrożeniach i bezpieczeństwie na drodze

Spotkania poddębickich policjantów z rodzicami i pedagogami to doskonała okazja by przekazać wiele ważnych informacji na temat bezpieczeństwa dzieci w szkole, w domu i na drodze. Takie spotkanie odbyło się w Gimnazjum w Poddębicach, gdzie policjanci omawiali szereg zagadnień związanych z potencjalnymi zagrożeniami.

7 listopada 2016 roku w godzinach popołudniowych policjanci z poddębickiej komendy spotkali się z 70-osobową grupą rodziców uczniów z Gimnazjum w Poddębicach a także kadrą pedagogiczną. Mając na uwadze uświadomienie tej grupy odbiorców o skutkach zażywania narkotyków, dopalaczy i innych środków psychoaktywnych przez nieletnich, policjantka z poddębickiej komendy omówiła aspekty dotyczące tej problematyki skupiając się przede wszystkim na podniesieniu ich świadomości w tym zakresie. Ponadto rodzice i pedagodzy wysłuchali fachowych porad związanych z cyberzagrożeniami, na które  narażone są ich dzieci. Tutaj rodzice zostali zobligowani do bieżącego monitorowania stron internetowych, które oglądają ich dzieci i stanowią realne  zagrożenia. Ponadto mając na uwadze okres jesienno-zimowy, gdzie wcześniej zapadający zmierzch i pogarszające się warunki drogowe mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo pieszych na drogach, wskazano potrzebę wyposażenia dzieci a także ich rodziców w odblaski, które są nieodzownym elementem zapewniającym bezpieczeństwo. Tutaj przypomniano o przestrzeganiu zasad ruchu drogowego zwracając przy tym uwagę na niechronionych uczestników ruchu jakim są piesi i rowerzyści. Rodzice uczniów poznali także prawa i obowiązki wynikające z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego a także wybrane zagadnienia z  Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. W spotkaniu udział wzięło około 70 rodziców a także kadra pedagogiczna z Gimnazjum w Poddębicach.

 

Oprac./sporz. Oficer prasowy KPP Poddębice st.asp. Elżbieta Tomczak (tel:695-406-267)