Konsultacja społeczna w Wartkowicach - Mapy zagrożeń - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Mapy zagrożeń

Konsultacja społeczna w Wartkowicach

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach zorganizowało konsultację społeczną nt. ,,Bezpieczeństwa i porządku publicznego przed i po przywróceniu Posterunku Policji w Wartkowicach." Do dyskusji o bezpieczeństwie włączyli się m.in. przedstawiciele samorządu lokalnego, sołtysi oraz mieszkańcy gminy.

4 grudnia 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wartkowicach odbyła się konsultacja społeczna poświęcona bezpieczeństwu mieszkańców. Po zakończonej Sesji Rady Gminy, w konsultacji oprócz Komendanta Powiatowego Policji w Poddębicach – insp. Krzysztofa Kotkowskiego, Komendanta Komisariatu Policji w Uniejowie – nadkom. Adama Czerwińskiego, dzielnicowego gminy Wartkowice – asp. Sebastiana Bierzyńskiego, policjantki p.o. Jednoosobowego Stanowiska ds. Prasowo – Informacyjnych – st. post. Beaty Orłowskiej, udział wziął Wójt Gminy Wartkowice – Piotr Kuropatwa, Przewodniczący Rady Gminy – Michał Kędzia, a także przedstawiciele samorządu lokalnego, sołtysi oraz mieszkańcy gminy Wartkowice.

Podczas prezentacji multimedialnej Komendant przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy, podkreślając przy tym wiodącą rolę społeczności lokalnej w wymianie informacji na temat potencjalnych zagrożeń. Omówione zostały również ułatwienia dla mieszkańców gminy, w związku z przywróceniem Posterunku Policji w Wartkowicach oraz planowane przedsięwzięcia.

Dzielnicowy omówił procedury „Niebieskiej Karty”, założenia aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przedstawił również założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas”, omawiając tym samym działania policjanta pierwszego kontaktu oraz podał informacje dotyczące możliwości i sposobów  kontaktu z dzielnicowym.

Wszyscy zebrani mieli możliwość wyrażenia swoich spostrzeżeń i uwag na temat poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy. Policjanci na bieżąco udzielali odpowiedzi na pytania mieszkańców, realizując tym samym założenia przedmiotowej debaty. Po zakończeniu spotkania uczestnicy wypełnili ankiety podsumowujące przedsięwzięcie, jak również podzielili się swoimi sugestiami i spostrzeżeniami, które teraz będą podstawą do sformułowania rekomendacji dla Policji oraz pozostałych podmiotów mogących mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa na tym terenie. Podczas trwania konsultacji społecznej, policjanci i uczniowie ZSRCKU w Wojsławicach promowali zawód policjanta. Zainteresowani mieli możliwość uzyskać wszelkich informacji dotyczących naboru do służby w mundurze.          

 st. post. Beata Orłowska, tel: 695-406-267