Profilaktyka społeczna

Działania profilaktyczne KPP w Poddębicach

Profilaktyka społeczna w powiecie poddębickim - OBSZARY DZIAŁAŃ

Obszary zagadnieniowe działań:

  • bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
  • narkotyki, dopalacze, środki odurzające;
  • cyberzagrożenia;
  • bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania;
  • bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – edukacja dla bezpieczeństwa;
  • przemoc w rodzinie;
  • bezpieczeństwo seniorów.

Cele pośrednie:

  • aktywizacja i mobilizacja partnerów lokalnych;
  • wspieranie instytucji społeczeństwa obywatelskiego;
  • wsparcie kształtowania postaw obywatelskich.

 

Podmioty współuczestniczące w realizacji działań:

Starostwo Powiatowe w Poddębicach oraz Rada Powiatu
Urząd Miasta w Poddębicach, Rada Miasta
Urząd Miasta w Uniejowie
Urzędy Gmin w Zadzimiu, Wartkowicach, Pęczniewie i Dalikowie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Poddębicach
MOPS, GOPS z terenu powiatu poddębickiego
szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu powiatu poddębickiego
organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu
osiedlowe rady mieszkańców
Uniwersytet III Wieku w Uniejowie

 

Oficer Prasowy KPP  w Poddębicach, st.sierż.Sylwia Kaźmierczak