W trosce o bezpieczeństwo dziecka - Profilaktyka społeczna - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Profilaktyka społeczna

W trosce o bezpieczeństwo dziecka

Odpowiedzialność rodziców za dziecko to temat prelekcji skierowanych do rodziców uczniów Zespołu Szkół w Domaniewie, którą przeprowadziły policjantki poddębickiej komendy prezentując zagadnienia prewencji kryminalnej oraz aspekty dotyczące potencjalnych zagrożeń.

19 maja 2016 roku  w ramach działań prewencyjnych ukierunkowanych na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej, policjantki spotkały się z grupą rodziców uczniów Zespołu Szkół w Domaniewie w gminie Dalików. 40-osobowa grupa rodziców wysłuchała prelekcji, podczas której omówione zostały m.in. aspekty bezpieczeństwa dzieci w domu i w szkole gdzie jednym z elementów był temat osoby obcej. Uczestnicy spotkania poznali także prawa i obowiązki wynikające z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przybliżono również wybrane zagadnienia z  Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Szczegółowo omówiono problematykę używaniu alkoholu, tytoniu oraz środków psychoaktywnych, w tym dopalaczy a także poruszono temat związany z cyberzagrożeniami. Tutaj skupiono się przede wszystkim na przekazaniu informacji o bieżącym monitorowaniu stron internetowych, które są w  zasięgu dzieci i młodzieży i stanowią realne zagrożenia. Na zakończenie spotkania przekazano informacje dotyczące realizacji działań prewencyjnych, które są zawarte w programie pn „Profilaktyka społeczna w powiecie poddębickim na lata 2016-2018”.

Oprac./sporz. Koordynator KPP Poddębice st.asp. Elżbieta Tomczak

 

 

 

  • prelekcja z rodzicami w Dalikowie
  • prelekcja z rodzicami w Dalikowie