Powtórka z pierwszej pomocy - TWÓJ DZIELNICOWY - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

TWÓJ DZIELNICOWY

Strona znajduje się w archiwum.

Powtórka z pierwszej pomocy

Poddębiccy policjanci po raz kolejny wspólnie z ratownikami pogotowia medycznego „Falck” uczyli młodzież z SP w Zygrach jak zachować się w przypadku sytuacji wymagającej udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.

W ramach akcji informacyjno-edukacyjnej "Kręci mnie bezpieczeństwo...nad wodą" 6 czerwca 2018 roku dzielnicowy wraz z ratownikiem medycznym na terenie placówki szkolej w Zygrach przeprowdzili kolejne już warsztaty z pierwszej pomocy. Pierwsze odbyły się w marcu br. w Szkole Podstawowej w Poddębicach.
Funkcjonariusze podczas takich spotkań chcą przekazać wiedzę jak największej ilości uczniów, aby przed wakacjami poznali zasady oraz algorytm postępowania, który może uratować ludzkie życie.
Dzieci oraz młodzież podczas warsztatów odgrywała tematyczne scenki, wszyscy mieli także możliwość podjęcia próby udzielenia pierwszej pomocy na fantomach oraz zobaczyć medyczny sprzęt.

 

Pametajmy!

Udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej jest obowiązkiem każdej osoby, nie tylko ratownika medycznego czy policjanta. Są to czynności wykonane w celu zminimalizowania niekorzystnych następstw nieszczęśliwych wypadków. Często od prawidłowego wykonania tych czynności może zależeć życie ludzkie. Dlatego tak ważne są spotkania z dziećmi oraz młodzieżą, która powinna znać zasady udzielania pomocy oraz postępować według algorytmu.

1. Podczas oceny bezpieczeństwa zatrzymaj się, rozejrzyj czy zaistniała sytuacja nie zagraża Twojemu zdrowiu i życiu;
2. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo stosując środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczka pierwszej pomocy);
3. W miarę możliwości zapewnij sobie pomoc osób postronnych;
4. Sprawdź czy poszkodowany jest przytomny, czy oddycha;
5. Delikatnie odchyl głowę poszkodowanego do tyłu, sprawdź czy drogi oddechowe są drożne;
6. Wezwij wykwalifikowaną pomoc;
7. Jeśli poszkodowany nie oddycha, rozpocznij działania ratownicze (resuscytację krążeniowo-oddechową);
8. 30  uciśnięć klatki piersiowej naprzemiennie z 2 oddechami;
9. Działania te wykonuj do czasu przyjazdu wykwalifikowanej pomocy
lub powrotu czynności życiowych poszkodowanego.

sierż.Sylwia Kaźmierczak, tel.695-406-267