Dzielnicowy gminy Zadzim - Gmina Zadzim - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Gmina Zadzim

Dzielnicowy gminy Zadzim

Rejon nr 6- st. sierż. Bartosz Stelmasiak dzielnicowy rejonu służbowego nr. 6 terenu  Gminy Zadzim, w skład którego wchodzą następujące miejscowości: Adamka, Alfonsów, Annów, Anusin, Babiniec, Bąki, Bogucice, Bratków Dolny, Bratków Górny, Budy Jeżewskie, Charchów Księży, Charchów Pański, Chodaki, Dąbrówka, Dąbrówka D, Dzierzązna, Głogowiec, Górki Zadzimskie, Grabina, Grabinka, Hilarów, Iwonie, Jeżew, Jeżew PGR, Józefów, Kazimierzew, Kłoniszew, Kraszyn, Leszkomin, Maksymilianów, Małyń, Marcinów, Nowy Świat, Otok, Otok PKP, Pałki, Pietrachy, Piła, Piotrów, Ralewice, Ruda Jeżewska, Rudniki, Rzechta Drużbińska, Rzeczyca, Sikory, Skęczno, Stefanów, Szczawno Rzeczyckie, Urszulin, Walentynów, Wierzchy, Wiorzyska, Wola Dąbska, Wola Flaszczyna, Wola Sipińska, Wola Zaleska, Wyrębów, Zaborów, Zadzim, Zalesie, Zalesie PGR, Zawady, Zygry, Żerniki.

TELEFON KONTAKTOWY: 43 678 94 30 lub 690 115 346

dzielnicowy.poddebice6@poddebice.ld.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów

99-232 Zadzim 44  - budynek Urzędu Gminy

Punkt czynny w każdy wtorek i czwartek w godz. 11.30-13.30

tel: 690-115-346

 

 

PLANY PRIORYTETOWE:

Działania priorytetowe  dla rejonu słuzbowego nr 6 na okres od 01.08.2018r. do 31.12.2018r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Zakłócanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w porze wieczorowo - nocnej przez gromadzącą się młodzież w rejonie Parku, budynku Poczty Polskiej oraz Rynku w miejscowości Zadzim poprzez spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz zaśmiecanie.                                                                                                                                                                                                     
2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Ograniczenie popełniania wykroczeń przez osoby przebywające we wskazanych miejscach.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań.

Obchód w rejonie zagrożonym, systematyczne kontrole tych rejonów przez służby patrolowo - interwencyjne w porze wieczorowo - nocnej, wyciąganie konsekwencji prawnych w stosunku do osób popełniających wykroczenia, monitorowanie przydzielonego rejonu pod katem nielegalnych wysypisk śmieci. Weryfikacja i realizacja naniesionych na KMZB zgłoszeń.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie realizacji działań

a) Urząd Gminy Zadzim, Sołtys, Radni oraz Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zadzimiu.

b) Rozmowy z pracownikami Urzędu Gminy, Radnymi, spotkanie z Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Zadzimiu     

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Spotkanie ze społecznością lokalną oraz młodzieżą ze szkół podstawowych, zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy w Zadzimiu.