Dzielnicowy gminy Zadzim - Gmina Zadzim - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Gmina Zadzim

Dzielnicowy gminy Zadzim

Rejon nr 6- sierż. Dominik Krawczyk dzielnicowy rejonu służbowego nr. 6 terenu  Gminy Zadzim, w skład którego wchodzą następujące miejscowości: Adamka, Alfonsów, Annów, Anusin, Babiniec, Bąki, Bogucice, Bratków Dolny, Bratków Górny, Budy Jeżewskie, Charchów Księży, Charchów Pański, Chodaki, Dąbrówka, Dzierzązna Szlachecka, Głogowiec, Górki Zadzimskie, Grabina, Grabinka, Hilarów, Iwonie, Jeżew, Jeżew PGR, Józefów, Kazimierzew, Kłoniszew, Kraszyn, Leszkomin, Maksymilianów, Małyń, Marcinów, Nowy Świat, Otok, Otok PKP, Pałki, Pietrachy, Piła, Piotrów, Ralewice, Ruda Jeżewska, Rudniki, Rzechta Drużbińska, Rzeczyca, Sikory, Skęczno, Stefanów, Szczawno Rzeczyckie, Urszulin, Walentynów, Wierzchy, Wiorzyska, Wola Dąbska, Wola Flaszczyna, Wola Sipińska, Wola Zaleska, Wyrębów, Zaborów, Zadzim, Zalesie, Zalesie PGR, Zawady, Zygry, Żerniki.

TELEFON KONTAKTOWY: 47 845 22 30 lub 690 115 346

dzielnicowy.poddebice6@poddebice.ld.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów

99-232 Zadzim 44  - budynek Urzędu Gminy

Punkt czynny w każdy wtorek i czwartek w godz. 11.30-13.30

tel: 690-115-346

 

 

PLANY PRIORYTETOWE:

PLAN

Działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 6

na okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Spożywanie alkoholu w porze wieczorowo - nocnej w rejonie parku w miejscowości Zadzim oraz niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny przez osoby piesze poruszające się po drodze w porze wieczorowo – nocnej poza obszarem zabudowanym. Niezachowanie nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt.                                                                                                                                                                                              

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zminimalizowanie popełniania wykroczeń przez osoby przebywające we wskazanych miejscach poprzez systematyczne kontrole rejonu służbowego. Wyegzekwowanie używania elementów odblaskowych w sposób widoczny przez osoby piesze poruszające się po drodze w porze wieczorowo – nocnej poza obszarem zabudowanym. Ograniczenie ilości bezpańskich zwierząt oraz procederu niezachowania środków przy trzymaniu zwierząt. Wyciągnięcie konsekwencji wobec osób naruszających normy prawne.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań.

Obchód w rejonie zagrożonym, systematyczne kontrole tych rejonów przez służby patrolowo - interwencyjne w porze wieczorowo – nocnej (01.01.-30.06.2020 r. w godz. 18.00-24.00), wyciąganie konsekwencji prawnych w stosunku do osób popełniających wykroczenia w tym naruszenie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi, monitorowanie przydzielonego rejonu służbowego. Weryfikacja i realizacja naniesionych na KMZB zgłoszeń w I półroczu 2020 r.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie realizacji działań.

a) Urząd Gminy Zadzim, Sołtys, Radni oraz Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zadzimiu (w zakresie ujawniania bezpańskich zwierząt).

b) Rozmowy z pracownikami Urzędu Gminy, Radnymi, spotkanie z Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Zadzimiu     

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Spotkania ze społecznością lokalną oraz młodzieżą ze szkół podstawowych, zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy w Zadzimiu, ulotki znajdujące się w Punkcie Przyjęć Interesantów w Zadzimiu, strona internetowa KPP w Poddębicach.