Dzielnicowy gminy Zadzim - Gmina Zadzim - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Gmina Zadzim

Dzielnicowy gminy Zadzim

Rejon nr 6- st. sierż. Bartosz Stelmasiak dzielnicowy rejonu służbowego nr. 6 terenu  Gminy Zadzim, w skład którego wchodzą następujące miejscowości: Adamka, Alfonsów, Annów, Anusin, Babiniec, Bąki, Bogucice, Bratków Dolny, Bratków Górny, Budy Jeżewskie, Charchów Księży, Charchów Pański, Chodaki, Dąbrówka, Dąbrówka D, Dzierzązna, Głogowiec, Górki Zadzimskie, Grabina, Grabinka, Hilarów, Iwonie, Jeżew, Jeżew PGR, Józefów, Kazimierzew, Kłoniszew, Kraszyn, Leszkomin, Maksymilianów, Małyń, Marcinów, Nowy Świat, Otok, Otok PKP, Pałki, Pietrachy, Piła, Piotrów, Ralewice, Ruda Jeżewska, Rudniki, Rzechta Drużbińska, Rzeczyca, Sikory, Skęczno, Stefanów, Szczawno Rzeczyckie, Urszulin, Walentynów, Wierzchy, Wiorzyska, Wola Dąbska, Wola Flaszczyna, Wola Sipińska, Wola Zaleska, Wyrębów, Zaborów, Zadzim, Zalesie, Zalesie PGR, Zawady, Zygry, Żerniki.

TELEFON KONTAKTOWY: 43 678 94 30 lub 690 115 346

dzielnicowy.poddebice6@poddebice.ld.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów

99-232 Zadzim 44  - budynek Urzędu Gminy

Punkt czynny w każdy wtorek i czwartek w godz. 11.30-13.30

tel: 690-115-346

 

 

PLANY PRIORYTETOWE:

Działania priorytetowe  dla rejonu słuzbowego nr 6 na okres od 01.01.2018 r. do 31.06.2018 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Spożywanie alkoholu w porze wieczorowo - nocnej przed budynkiem Poczty Polskiej w miejscowości Zadzim oraz wyegzekwowanie obowiązku używania elementu odblaskowego w sposób widoczny przez osoby piesze poruszające się po drodze w porze wieczorowo – nocnej poza obszarem zabudowanym.                                                                                                                                                                                                     

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie spożywania alkoholu przed budynkiem Poczty Polskiej w miejscowości Zadzim oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników dróg na podległym rejonie służbowym.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań.

Obchód w rejonie zagrożonym, systematyczne kontrole tych rejonów przez dzielnicowego oraz służby patrolowo – interwencyjne, nawiązanie współpracy z Urzędem Gminy w Zadzimiu celem rozpowszechniania wśród mieszkańców, w tym młodzieży szkolnej elementów odblaskowych, spotkania z sołtysami sołectw, spotkania w Szkołach, wyciąganie konsekwencji prawnych w stosunku do osób spożywających alkohol przed budynkiem Poczty Polskiej w miejscowości Zadzim oraz naruszających obowiązek używania elementu odblaskowego.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie realizacji działań.

Urząd Gminy Zadzim, Sołtysi, Radni oraz Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych,

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Spotkania ze społecznością lokalną, pracownikami Urzędu Gminy Zadzim, Sołtysami, członkami Ochotniczych Straży Pożarnych oraz  zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy w Zadzimiu.