Dzielnicowy gminy Zadzim - Gmina Zadzim - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Gmina Zadzim

Dzielnicowy gminy Zadzim

Rejon nr 6- sierż. Dominik Krawczyk dzielnicowy rejonu służbowego nr. 6 terenu  Gminy Zadzim, w skład którego wchodzą następujące miejscowości: Adamka, Alfonsów, Annów, Anusin, Babiniec, Bąki, Bogucice, Bratków Dolny, Bratków Górny, Budy Jeżewskie, Charchów Księży, Charchów Pański, Chodaki, Dąbrówka, Dąbrówka D, Dzierzązna, Głogowiec, Górki Zadzimskie, Grabina, Grabinka, Hilarów, Iwonie, Jeżew, Jeżew PGR, Józefów, Kazimierzew, Kłoniszew, Kraszyn, Leszkomin, Maksymilianów, Małyń, Marcinów, Nowy Świat, Otok, Otok PKP, Pałki, Pietrachy, Piła, Piotrów, Ralewice, Ruda Jeżewska, Rudniki, Rzechta Drużbińska, Rzeczyca, Sikory, Skęczno, Stefanów, Szczawno Rzeczyckie, Urszulin, Walentynów, Wierzchy, Wiorzyska, Wola Dąbska, Wola Flaszczyna, Wola Sipińska, Wola Zaleska, Wyrębów, Zaborów, Zadzim, Zalesie, Zalesie PGR, Zawady, Zygry, Żerniki.

TELEFON KONTAKTOWY: 43 678 94 30 lub 690 115 346

dzielnicowy.poddebice6@poddebice.ld.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów

99-232 Zadzim 44  - budynek Urzędu Gminy

Punkt czynny w każdy wtorek i czwartek w godz. 11.30-13.30

tel: 690-115-346

 

 

PLANY PRIORYTETOWE:

PLAN

Działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 6

na okres od 1 sierpnia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych, w szczególności w pobliżu przystanku autobusowego w miejscowości Wierzchy, gm. Zadzim oraz w rejonie sklepów spożywczych. Osoby bezdomne i nieporadne życiowo zagrożone wychłodzeniem.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie spożywania alkoholu w miejscach zabronionych w szczególności w pobliżu przystanku autobusowego w miejscowości Wierzchy oraz w rejonie sklepów spożywczych. Zapewnienie osobom bezdomnym i nieporadnym życiowo niezbędnej pomocy.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań.

Obchód w rejonie zagrożonym, systematyczne kontrole tych rejonów przez dzielnicowego oraz służby patrolowo – interwencyjne, nawiązanie współpracy z Urzędem Gminy w Zadzimiu, GOPS w Zadzimiu oraz Sołtysami celem zapewnienia pomocy osobom bezdomnym i nieporadnym życiowo. Wyciąganie konsekwencji prawnych w stosunku do osób spożywających alkohol w pobliżu przystanku autobusowego w miejscowości Wierzchy, gm. Zadzim oraz w rejonie sklepów spożywczych.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie realizacji działań.

Urząd Gminy Zadzim, Sołtysi, Radni oraz Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych,

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Spotkania ze społecznością lokalną, pracownikami Urzędu Gminy Zadzim, Sołtysami, członkami Ochotniczych Straży Pożarnych oraz  zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy w Zadzimiu.