Dzielnicowi miasta Poddębice - Miasto Poddębice - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Miasto Poddębice

Dzielnicowi miasta Poddębice

REJON nr 1 asp.szt. Adam Majewski dzielnicowy rejonu służbowego nr. 1 terenu Miasta Poddębice znajdującego się w południowej części Miasta, w skład którego wchodzą następujące ulice: Pułkownika Jerzego Mencla, Złota, Cmentarna, Gajowa, Grunwaldzka, Jałowcowa, Kaliska (nr nie parzyste1-161), Jana Kochanowskiego, Wspólna, Konopnickiej, Kosmonautów, Łódzka (parzyste 2-160), Mickiewicza, Mikołaja Kopernika, Mikołaja Reja, Myśliwska, Narutowicza, Osiedlowa, Partyzantów, Piaskowa, Plac Kościuszki (od nr 21 do nr 38), Polna, Południowa, Przejazd, Targowa, Wiejska, Wschodnia, Wyzwolenia, Zacisze, Zielona.

 TELEFON KONTAKTOWY : 43 678 94 53 lub 690 115 455

dzielnicowy.poddebice1@poddebice.ld.policja.gov.pl

 

PLANY PRIORYTETOWE:

PLAN

Działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 1

na okres od 1 lipca 2019r. do 31 Grudnia 2019r.

 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Grupowanie się młodzieży  w porze wieczorowo – nocnej w rejonie Biblioteki przy ulicy Zielonej ; rejonu sklepu całodobowego ul. Łódzka oraz dewastacji mienia i aktów wandalizmu jak również poprawa bezpieczeństwa w rejonie służbowym nr 1.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie zakłóceń ładu i porządku publicznego w rejonie ulicy Zielonej ( teren Biblioteki) oraz rejonu sklepu całodobowego przy ulicy Łódzkiej ; dewastacji mienia w rejonie osiedla przy ulicy Południowej , Przejazd, Zielona oraz ulicy Polnej ( rejon Urzędu Pracy) w Poddębicach oraz reagowanie na spożywanie alkoholu jak również akty wandalizmu celem poprawy bezpieczeństwa na podległym rejonie służbowym.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań.

Obchód w rejonie zagrożonym, systematyczne kontrole tego rejonu przez dzielnicowego oraz służby patrolowo – interwencyjne, nawiązanie współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową, Urzędem Pracy  celem zainstalowania monitoringu na budynku Urzędu Pracy jak również wzmożone patrole piesze w tym rejonie w godzinach wieczornych oraz nocnych.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie realizacji działań.

Urząd Miasta w Poddębicach, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Poddębicach , Dyrektor Urzędu Pracy, Biblioteka Powiatowa oraz Biblioteka Gminna w Poddębicach

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Spotkania ze społecznością lokalną, pracownikami Urzędu Miasta w Poddębicach, Biblioteki Publicznej oraz Powiatowej ; pracownikami Spółdzielni Mieszkaniowej jak również  zamieszczenie informacji na stronie internetowej KPP w Poddębicach.

 

 

REJON nr 2 asp.szt. Grzegorz Śmiechowski dzielnicowy rejonu służbowego nr. 2 terenu Miasta Poddębice znajdującego się w północnej części Miasta w skład którego wchodzą następujące ulice:1-go Maja, Brzozowa, Cicha, Deczyńskiego, Dębowa, Dojazd, Jana III Sobieskiego, Janka Krasickiego, Kaliska  Kilińskiego, Klonowa, Krokusowa, Krótka, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Kwiatowa, Lipowa, Leśna, Łęczycka, Łódzka (nr nie parzyste 1-159 i parzyste 2-160), Miła, Młynarska, Morelowa, Nadrzeczna, Nowa, Ogrodowa, Parzęczewska, Piękna, Piotrowskiego, Plac Kościuszki (od nr 1 do nr 20), Pogodna, Poprzeczna, Północna, Przyszłość, Pułaskiego, Radosna, Różana, Rzemieślnicza, Sienkiewicza, Słoneczna, Sosnowa, Spacerowa, Spokojna, Szkolna, Tulipanowa, Wesoła, Wiśniowa, Wodna, Wrzosowa.

TELEFON KONTAKTOWY: 43 678 94 53 lub 690 115 453

dzielnicowy.poddebice2@poddebice.ld.policja.gov.pl

 

PLANY PRIORYTETOWE:

Działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 2

na okres od 01.07.2019r. do 31.12.2019r.

 

 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Parkowanie pojazdów w miejscach niedozwolonych, niszczenie infrastruktury budynków użyteczności publicznej,  spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, grupowanie się młodzieży zagrożonej demoralizacja.                                                                                                                                                                                                         

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zredukowanie  przypadków nieprawidłowego parkowania, niszczenia infrastruktury, wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń poprzez częstą kontrolę miejsc objętych zakazem spożywania alkoholu oraz ograniczenie popełniania wykroczeń.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań.

Obchód w rejonie zagrożonym, systematyczne kontrole tych rejonów przez dzielnicowego oraz służby patrolowo – interwencyjne, spotkania z mieszkańcami. Nawiązanie współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową i właścicielami ogródków działkowych Czeremcha w Poddębicach przy ul. Północnej jak również wzmożone patrole piesze w tym rejonie w godzinach wieczornych.  Przeprowadzenie rozmów z właścicielami sklepów dokonujących sprzedaży alkoholi.  

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie realizacji działań.

Patrole wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP Poddębice oraz Wydział Kryminalny KPP Poddębice, współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową oraz kierownictwem ogródków działkowych Czeremcha.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Spotkania ze społecznością lokalną, prowadzenie pogadanek w szkołach. Zamieszczenie informacji na stronie internetowej KPP Poddębice, tablicach informacyjnych ogródków działkowych.