Dzielnicowi miasta Poddębice - Miasto Poddębice - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Miasto Poddębice

Dzielnicowi miasta Poddębice

REJON nr 1 asp.szt. Adam Majewski dzielnicowy rejonu służbowego nr. 1 terenu Miasta Poddębice znajdującego się w południowej części Miasta, w skład którego wchodzą następujące ulice: Pułkownika Jerzego Mencla, Złota, Cmentarna, Gajowa, Grunwaldzka, Jałowcowa, Kaliska (nr nie parzyste1-161), Jana Kochanowskiego, Wspólna, Konopnickiej, Kosmonautów, Łódzka (parzyste 2-160), Mickiewicza, Mikołaja Kopernika, Mikołaja Reja, Myśliwska, Narutowicza, Osiedlowa, Partyzantów, Piaskowa, Plac Kościuszki (od nr 21 do nr 38), Polna, Południowa, Przejazd, Targowa, Wiejska, Wschodnia, Wyzwolenia, Zacisze, Zielona.

 TELEFON KONTAKTOWY : 43 678 94 53 lub 690 115 455

dzielnicowy.poddebice1@poddebice.ld.policja.gov.pl

 

PLANY PRIORYTETOWE:

Działania priorytetowe  dla rejonu służbowego nr 1 na okres od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Spożywanie alkoholu w porze wieczorowo – nocnej oraz dewastacje mienia w rejonie  Biblioteki przy ulicy Zielonej w Poddębicach jak również poprawa bezpieczeństwa w rejonie służbowym nr 1

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie spożywania alkoholu oraz dewastacji mienia w rejonie biblioteki przy ulicy Zielonej w Poddębicach oraz poprawa bezpieczeństwa na podległym rejonie służbowym.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań.

Obchód w rejonie zagrożonym, systematyczne kontrole tego rejonu przez dzielnicowego oraz służby patrolowo – interwencyjne, nawiązanie współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową celem zainstalowania monitoringu na budynku biblioteki jak również wzmożone patrole piesze w tym rejonie w godzinach wieczornych oraz nocnych.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie realizacji działań.

Urząd Miasta w Poddębicach, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Poddębicach

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Spotkania ze społecznością lokalną, pracownikami Urzędu miasta w Poddębicach, Biblioteki Publicznej oraz pracownikami Spółdzielni Mieszkaniowej jak również  zamieszczenie informacji na stronie internetowej KPP w Poddębicach.

 

 

 

REJON nr 2 asp.szt. Grzegorz Śmiechowski dzielnicowy rejonu służbowego nr. 2 terenu Miasta Poddębice znajdującego się w północnej części Miasta w skład którego wchodzą następujące ulice:1-go Maja, Brzozowa, Cicha, Deczyńskiego, Dębowa, Dojazd, Jana III Sobieskiego, Janka Krasickiego, Kaliska  Kilińskiego, Klonowa, Krokusowa, Krótka, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Kwiatowa, Lipowa, Leśna, Łęczycka, Łódzka (nr nie parzyste 1-159 i parzyste 2-160), Miła, Młynarska, Morelowa, Nadrzeczna, Nowa, Ogrodowa, Parzęczewska, Piękna, Piotrowskiego, Plac Kościuszki (od nr 1 do nr 20), Pogodna, Poprzeczna, Północna, Przyszłość, Pułaskiego, Radosna, Różana, Rzemieślnicza, Sienkiewicza, Słoneczna, Sosnowa, Spacerowa, Spokojna, Szkolna, Tulipanowa, Wesoła, Wiśniowa, Wodna, Wrzosowa.

TELEFON KONTAKTOWY: 43 678 94 53 lub 690 115 453

dzielnicowy.poddebice2@poddebice.ld.policja.gov.pl

 

PLANY PRIORYTETOWE:

Działania priorytetowe  dla rejonu służbowego nr 2 na okres od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Włamania do domków letniskowych i kradzieże na terenie ogródków działkowych „Czeremcha”, spożywanie alkoholu w porze wieczorowo – nocnej, realizacja zgłoszeń wynikających z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                 
2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Ograniczenie popełnianych wykroczeń i przestępstw na podległym  rejonie służbowym.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań.

Obchód w rejonie zagrożonym, systematyczne kontrole tych rejonów przez dzielnicowego oraz służby patrolowo – interwencyjne, spotkania z mieszkańcami. Weryfikacja i realizacja naniesionych zgłoszeń na KMZB.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie realizacji działań.

MGOPS oraz PCPR w Poddębicach, patrole wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP Poddębice.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Spotkania ze społecznością lokalną. Prowadzenie rozmów z mieszkańcami oraz dziećmi i młodzieżą, ponadto zamieszczenie informacji na stronie internetowej KPP Poddębice, tablicach informacyjnych.