Dzielnicowy miasta Uniejów - Miasto Uniejów - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Miasto Uniejów

Dzielnicowy miasta Uniejów

Rejon nr 7 -  st. asp. Dariusz Nadolny  dzielnicowy rejonu służbowego nr. 7 terenu miasta Uniejów w skład którego wchodzą następujące ulice:  Ireny Bojakowskiej, Adama Asnyka, Abp. Jakuba Świnki, Awaryjna, Biskupa Wojciecha Owczarka, Błogosławionego Bogumiła, Bolesława Prusa, Cicha, Dąbska, Dębowa, Dolna, Jana Pawła II, Kilińskiego, Konopnickiej, Kościelna, Kościelnicka, Kilińskiego, Krasińskiego, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, Łączna, Łęczycka, Makowa, Mickiewicza, Miodowa, Norwida, Ogrodowa, Orzechowa, Orzeszkowej, Osiedle 700-lecia, Plac Kolegiacki, Polna, Portowa, Przechodnia, Prusa, Pułkownika Szczepana Ścibiora, Różana, Rynek, Rzeczna, Sienkiewicza, Słowackiego, Spacerowa, Szkolna, Targowa, Tęczowa, Turecka, Broniewskiego, Wąska, Wiejska, Wiśniowa, Władysława Reymonta, Wodna, Wschodnia, Zamkowa, Zielona.                                                                                        

TELEFON KONTAKTOWY: 63 288 97 10 lub 690 115 466

dzielnicowy.uniejow1@poddebice.ld.policja.gov.pl

 

PLANY PRIORYTETOWE:

Działania priorytetowe  dla rejonu słuzbowego nr 7 na okres od 01.01.2018 r. do 31.06.2018 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Niewłaściwe oznakowanie dróg, skrzyżowań oraz braki w oznakowaniu.                                 

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Uniejowa

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań.

W okresie od 01.01.2018 r. – 31.03.2018 r. obchód  rejonów zagrożonych w/w zjawiskiem,  analizowanie i na bieżąco przekazywanie ujawnionych braków lub nieprawidłowości do Wydziały Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Poddębicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
W okresie od 01.04.2018 r. rozmowy z mieszkańcami na temat niebezpiecznych miejsc, przejść dla pieszych oraz w rejonach obiektów użyteczności publicznej gdzie występuje wzmożony ruch pojazdów.

4.Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie realizacji działań.

Spotkanie i rozmowa z mieszkańcami,                                                                                                                                                                                               ,                 

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Spotkanie ze społecznością lokalną. Przekazanie ujawnionych nieprawidłowości zarządcą dróg.