Dzielnicowy miasta Uniejów - Miasto Uniejów - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Miasto Uniejów

Dzielnicowy miasta Uniejów

Rejon nr 7 -  asp.szt. Dariusz Nadolny  dzielnicowy rejonu służbowego nr. 7 terenu miasta Uniejów w skład którego wchodzą następujące ulice:  Ireny Bojakowskiej, Adama Asnyka, Abp. Jakuba Świnki, Awaryjna, Biskupa Wojciecha Owczarka, Błogosławionego Bogumiła, Bolesława Prusa, Cicha, Dąbska, Dębowa, Dolna, Jana Pawła II, Kilińskiego, Konopnickiej, Kościelna, Kościelnicka, Kilińskiego, Krasińskiego, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, Łączna, Łęczycka, Makowa, Mickiewicza, Miodowa, Norwida, Ogrodowa, Orzechowa, Orzeszkowej, Osiedle 700-lecia, Plac Kolegiacki, Polna, Portowa, Przechodnia, Prusa, Pułkownika Szczepana Ścibiora, Różana, Rynek, Rzeczna, Sienkiewicza, Słowackiego, Spacerowa, Szkolna, Targowa, Tęczowa, Turecka, Broniewskiego, Wąska, Wiejska, Wiśniowa, Władysława Reymonta, Wodna, Wschodnia, Zamkowa, Zielona.                                                                                        

TELEFON KONTAKTOWY: 47 845 29 10 lub 690 115 466

dzielnicowy.uniejow1@poddebice.ld.policja.gov.pl

 

PLANY PRIORYTETOWE:

PLAN

Działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr VII

na okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Na podstawie wniosków i spostrzeżeń kierowanych od okolicznych mieszkańców ustalono, że na terenie miasta Uniejów znajdują się skrzyżowania na których jest utrudniona lub brak odpowiedniej widoczności co powoduje duże zagrożenie. Ponadto niektóre skrzyżowania nie maja właściwego znakowania lub jest niekompletne.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Uzupełnienie oznakowania oraz zamontowanie luster.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań.

W okresie od 01.01.2020r. – do 29.02.2020r. obchód  rejonu zagrożonego w/w zjawiskiem, ocena stanu oznakowania i widoczności, sporządzanie wykazu nieprawidłowości.  W okresie od 01.03.2020r. – do 31.03.2020r. sporządzenie pism i wniosków do zarządców dróg celem poinformowania o ujawnionych nieprawidłowościach a także wnioskowanie o uzupełnienie oznakowania i zamontowania luster.
W okresie od 01.04.2020r. – do 30.06.2020r. monitorowanie przedmiotowego zagadnienia, oczekiwanie na decyzje i odpowiedzi zarządców dróg i ich realizację.

4.Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie realizacji działań.

Spotkania i rozmowy z przedstawicielami zarządów dróg objętych zagadnieniem.                                                                                                                                                                                               ,                 

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Spotkania ze społecznością lokalną.