Dzielnicowy miasta Uniejów - Miasto Uniejów - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Miasto Uniejów

Dzielnicowy miasta Uniejów

Rejon nr 7 -  asp.szt. Dariusz Nadolny  dzielnicowy rejonu służbowego nr. 7 terenu miasta Uniejów w skład którego wchodzą następujące ulice:  Ireny Bojakowskiej, Adama Asnyka, Abp. Jakuba Świnki, Awaryjna, Biskupa Wojciecha Owczarka, Błogosławionego Bogumiła, Bolesława Prusa, Cicha, Dąbska, Dębowa, Dolna, Jana Pawła II, Kilińskiego, Konopnickiej, Kościelna, Kościelnicka, Kilińskiego, Krasińskiego, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, Łączna, Łęczycka, Makowa, Mickiewicza, Miodowa, Norwida, Ogrodowa, Orzechowa, Orzeszkowej, Osiedle 700-lecia, Plac Kolegiacki, Polna, Portowa, Przechodnia, Prusa, Pułkownika Szczepana Ścibiora, Różana, Rynek, Rzeczna, Sienkiewicza, Słowackiego, Spacerowa, Szkolna, Targowa, Tęczowa, Turecka, Broniewskiego, Wąska, Wiejska, Wiśniowa, Władysława Reymonta, Wodna, Wschodnia, Zamkowa, Zielona.                                                                                        

TELEFON KONTAKTOWY: 63 288 97 10 lub 690 115 466

dzielnicowy.uniejow1@poddebice.ld.policja.gov.pl

 

PLANY PRIORYTETOWE:

Działania priorytetowe  dla rejonu służbowego nr 7 na okres od 01.07.2018r. do 31.12.2018r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Braki w oznakowaniu numeracji posesji na terenie Uniejowa.                             

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Właściwe oznakowanie posesji na terenie Uniejowa.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań.

a)  W okresie od 01.07.2018 r. – 30.09.2018 r. obchód  rejonów zagrożonych w/w zjawiskiem,  analizowanie i ujawnianie braków lub nieprawidłowości w oznakowaniu posesji.

b)  W okresie od 01.10.2017 r. rozmowy z mieszkańcami na temat uzupełnienia oznakowania posesji oraz informowanie o konsekwencjach nieoznakowania.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie realizacji działań.

a)  Spotkania i rozmowy z mieszkańcami.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Spotkania ze społecznością lokalną. Ewentualne egzekwowanie wobec osób które nie oznakują swoich posesji.