Dzielnicowy miasta Uniejów - Miasto Uniejów - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Miasto Uniejów

Dzielnicowy miasta Uniejów

Rejon nr 7 -  asp.szt. Dariusz Nadolny  dzielnicowy rejonu służbowego nr. 7 terenu miasta Uniejów w skład którego wchodzą następujące ulice:  Ireny Bojakowskiej, Adama Asnyka, Abp. Jakuba Świnki, Awaryjna, Biskupa Wojciecha Owczarka, Błogosławionego Bogumiła, Bolesława Prusa, Cicha, Dąbska, Dębowa, Dolna, Jana Pawła II, Kilińskiego, Konopnickiej, Kościelna, Kościelnicka, Kilińskiego, Krasińskiego, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, Łączna, Łęczycka, Makowa, Mickiewicza, Miodowa, Norwida, Ogrodowa, Orzechowa, Orzeszkowej, Osiedle 700-lecia, Plac Kolegiacki, Polna, Portowa, Przechodnia, Prusa, Pułkownika Szczepana Ścibiora, Różana, Rynek, Rzeczna, Sienkiewicza, Słowackiego, Spacerowa, Szkolna, Targowa, Tęczowa, Turecka, Broniewskiego, Wąska, Wiejska, Wiśniowa, Władysława Reymonta, Wodna, Wschodnia, Zamkowa, Zielona.                                                                                        

TELEFON KONTAKTOWY: 63 288 97 10 lub 690 115 466

dzielnicowy.uniejow1@poddebice.ld.policja.gov.pl

 

PLANY PRIORYTETOWE:

PLAN

Działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr VII

na okres od 01.07.2019r. do 31.12.2019r.

 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń oraz wniosków i spostrzeżeń kierowanych od okolicznych mieszkańców ustalono , że nasilają się incydenty dot. grupowania się młodzieży w rejonie ulicy Rynek i związane z tym zaczepianie przechodniów i zaśmiecanie.                              

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zwiększenie liczby kontroli w rejonie ulicy Rynek, w szczególności w godzinach wieczornych ze zwróceniem szczególnej uwagi na zakłócanie ładu i porządku publicznego, zaśmiecanie i inne wykroczenia. Wyeliminowanie tego rodzaju zagrożeń.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań.

W okresie od 01.07.2019 r. – 30.09.2019 r. obchód  rejonu zagrożonego w/w zjawiskiem, rozmowy i spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami budynków użyteczności publicznej, zwiększenie reagowania mieszkańców na nieprawidłowości. Wzmożenie kontroli przez policjantów Zespołu ds. Nieletnich i Patologii KPP w Poddębicach

W okresie od 01.10.2019 r. ciąg dalszy rozmów i spotkań oraz wnioskowanie o częstsze patrole w rejonie zagrożonym

4.Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie realizacji działań.

Spotkania i rozmowy z mieszkańcami i przedstawicielami budynków użyteczności publicznej

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Spotkania ze społecznością lokalną. Bezwzględne reagowanie i egzekwowanie wobec osób popełniających przestępstwa i wykroczenia dot. niszczenia mienia i zanieczyszczania.