O bezpieczeństwie z samorządowcami - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

O bezpieczeństwie z samorządowcami

Kierownictwo poddębickiej policji wzięło udział w Sesji Rady Gminy w Wartkowicach, podczas której przedstawiono m.in. sprawozdanie z działalności poddębickiej policji za rok 2016, informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy a także omówiono założenia i sposób działania aplikacji „ Moja Komenda”, programu „Dzielnicowy bliżej nas” oraz zasady działania „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”.

30 maja 2017 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Wartkowicach odbyła się Sesja Rady Gminy z udziałem przedstawicieli policji, samorządu lokalnego, radnych gminy, oraz sołtysów. Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach insp. Krzysztof Kotkowski przedstawił informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Wartkowice a także omówił założenia i sposób działania aplikacji „ Moja Komenda”, „ Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz programu „ Dzielnicowy bliżej nas”. W kolejności głos zabrał Komendant Komisariatu w Uniejowie kom. Adam Czerwiński przekazując informacje dotyczące sposobu reagowania i unikania zagrożeń zwracając przy tym szczególna uwagę na możliwość bezpośredniego i bieżącego kontaktu z dzielnicowymi podległych rejonów służbowych.

 

Oprac./sporz.  Oficer prasowy KPP Poddębice st. asp. Elżbieta Tomczak (tel: 695-406-267)

  • wystapienie Komendanta Powiatowego Policji w Poddębicach