Bezpieczne ferie zależą od ciebie! - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne ferie zależą od ciebie!

Już niebawem rozpoczną się ferie dla dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego więc policjanci z poddębickiej komendy po raz kolejny spotkali się z uczniami. Tym razem prelekcja na temat bezpieczeństwa odbyła się w Szkole Podstawowej w Wilamowie.

23 styczna 2018 roku na terenie Szkoły Podstawowej w Wilamowie odbyła się prelekcja z udziałem policjantów, którzy omawiali zagadnienia związane z bezpieczeństwem podczas ferii. Podczas warsztatów z uczniami zaprezentowano m.in. podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej a także sposobów unikania zagrożeń podczas ataku psa. Szczególną uwagę położono jednak na zagrożenia jakie mogą spotkać dzieci w czasie korzystania z tzw. dzikich lodowisk. Tutaj przedstawiono sytuacje związane ze zdarzeniami z udziałem dzieci, które przedstawiały niebezpieczne zabawy na zamarzniętym lodzie. Omówiono także zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym przypominając uczniom o konieczności noszenia elementów odblaskowych. Na zakończenie spotkania uczniowie wysłuchali zasad prawidłowych zachowań w szkole gdzie poruszono m.in. tematykę związaną z agresją wśród uczniów.

Jak co roku przed feriami policjanci dzielą się kilkoma radami:

 • do zjeżdżania na nartach, sankach wybierajmy miejsca oddalone od ruchu samochodowego,
 • nie stójmy blisko zjeżdżających saneczkarzy,
 • unikajmy stania pod drzewami, okapami, dachami, na których zgromadził się śnieg oraz sople lodu w znacznej ilości,
 • zawsze informujmy (w domu, schronisku) dokąd i którędy idziemy oraz planowym czasie powrotu,
 • na wycieczki po górach, lodzie wybierajmy się w zaufanym towarzystwie biorąc ze sobą sprawne środki łączności i asekuracyjne,
 • nie ślizgajmy się na zamarzniętych rzekach i jeziorach, korzystajmy raczej z zorganizowanych lodowisk oraz innych form czynnego wypoczynku na lodzie,
 • w przypadku załamania lodu starajmy się zachować spokój i próbujmy wzywać pomocy. Najlepiej połóżmy się płasko na wodzie, rozłóżmy szeroko ręce i starajmy się wpełznąć na lód. Należy poruszać się w kierunku brzegu, leżąc cały czas na lodzie,
 • kiedy zauważymy osobę tonącą, nie biegnijmy w jej kierunku! Pamiętajmy, że pod nami również może załamać się lód. Nie wolno też podchodzić do przerębla w postawie wyprostowanej, ponieważ zwiększamy w ten sposób punktowy nacisk na lód, który może załamać się pod ratującym. Najlepiej próbować podczołgać się do tonącego,
 • jeśli w zasięgu ręki mamy długi szalik lub grubą gałąź, spróbujmy podczołgać się na odległość rzutu i starajmy się podać poszkodowanemu drugi koniec,
 • jeżeli sami nie mamy możliwości udzielić poszkodowanemu pomocy, natychmiast poinformujmy o wypadku najbliższą jednostkę policji lub straży pożarnej,
 • po wyciągnięciu osoby poszkodowanej z wody należy okryć ją czymś ciepłym (płaszczem, kurtką) i jak najszybciej przetransportować do ciepłego pomieszczenia. Pamiętajmy, że nie wolno poszkodowanego polewać ciepłą wodą, ponieważ może to spowodować u niej szok termiczny.

Ferie zimowe to głównie czas wypoczynku dzieci i młodzieży. Nieprzemyślane, lekkomyślne korzystanie z uroków zimy może zakończyć się tragicznie. Kontrolujmy, gdzie bawią się nasze dzieci. Uczulmy je na niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą zabawa na zamarzniętych rzekach i jeziorach. Sprawdźmy czy w razie potrzeby będą umiały wezwać pomoc. Uczmy przewidywania i unikania sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu.

Oprac./sporz. Oficer prasowy KPP w Poddębicach asp. szt. Elżbieta Tomczak (tel:695-406-267)

 • policjantka podczas prelekcji o bezpieczeństwie
 • podczas prezentacji pozycji bezpiecznej
 • uczniowie SP w Wilamowie podczas prelekcji o bezpieczeństwie