Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Współpraca poddębickiej policji z ZUS na rzecz seniorów

16 października br. na terenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poddębicach w ramach „Dnia Seniora” odbyło się spotkanie policjantów z mieszkańcami. Mundurowi rozmawiali z zainteresowanymi, omawiając różnego rodzaju zagrożenia, m.in.: na problematykę związaną z oszustwami metodą "na wnuczka" , "na policjanta" oraz na szkodę seniorów.

Działania oparte były o porozumienie zawarte między Komendantem Głównym Policji, a Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie współpracy w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli. Kierownicy tj.: Rewiru Dzielnicowych KPP w Poddębicach oraz Biura Terenowego ZUS w Poddębicach właśnie tego dnia udzielali zainteresowanym informacji na temat urzędników, którzy NIE zapraszają telefonicznie na spotkania w sprawie dziedziczenia składek emerytalnych, NIE odwiedzają swoich klientów w domach oraz NIE wysyłają e-mailem faktur. Takie zaproszenia i spotkania służą jedynie wyłudzeniu danych. Dlatego warto znać metody działania sprawców, by nie stać się ofiarą przestępstwa. Zainteresowani w punkcie informacyjnym mieli możliwość zapoznać się  z aplikacją  „Krajowa MapaZagrożeń Bezpieczeństwa”, „Moja Komenda” oraz programem „Dzielnicowy Bliżej Nas”.

st.sierż. Sylwia Kaźmierczak, tel. 695-406-267

  • dzielnicowy wręcza zainteresowanemu ulotkę
  • Zainteresowany ogląda ulotki dla seniorów.
  • ulotki dla zainteresowanych