Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjna Akademia Bezpieczeństwa 2019 - finałowe zmagania uczniów

29 października 2019 roku w Szkole Podstawowej w Poddębicach odbyła się kolejna edycja powiatowego finału konkursu sprawności fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie w ramach programu prewencyjnego „Policyjna Akademia Bezpieczeństwa”. Konkurs adresowany był do uczniów drugich klas szkół podstawowych całego województwa łódzkiego i uczestniczyły w nim pary zawodników złożone z dziewczynki i chłopca, którzy reprezentują swoją szkołę.

Podczas zawodów uczniowie wykazywali się sprawnością fizyczną pokonując skomplikowany tor przeszkód. Następnie uczestnicy odpowiadali na 15 pytań z wiedzy ogólnej o bezpieczeństwie. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała policyjna komisja. W organizowanym przedsięwzięciu udział wzięły najlepsze pary zawodników z 9 szkół z terenu powiatu poddębickiego.

Tegoroczne zawody wygrała drużyna ze Szkoły Podstawowej w Wilamowie. Drugie miejsce zajęli reprezentanci ze Szkoły Podstawowej w Bałdrzychowie, a trzecie zawodnicy ze Szkoły Podstawowej w Dalikowie.

Nagrody zostały ufundowane przez Łódzką Grupę Wojewódzką IPA, Starostwo Powiatowe w Poddębicach oraz Burmistrza Poddębic.  Teraz zwycięska drużyna pojedzie 22 listopada br. na  zawody finałowe do Łodzi.

  • uczniowie piszą test wiedzy
  • dziecko wykonuje ćwiczenie
  • dziecko wykonuje ćwiczenie
  • dziecko wykonuje ćwiczenie
  • komisja wręcza upominki
  • Drużyna z Wilamowa
  • drużyna z Bałdrzychowa
  • Drużyna z Dalikowa
  • Pamiątkowe zdjęcie