Informacje

Pocisk artyleryjski znaleziony podczas prac remontowych

Pracownicy wykonujący prace remontowe odnaleźli pocisk artyleryjski najprawdopodobniej z okresu II wojny światowej. Policjanci zabezpieczali teren do czasu przyjazdu patrolu saperskiego, który zdetonuje pocisk. Przypominamy - w przypadku znalezienia niewybuchów i niewypałów należy od razu powiadomić służby.

Kolejny niewybuch został ujawniony na naszym terenie. Zgłoszenie o niebezpiecznym znalezisku policjanci otrzymali 19 kwietnia 2021 roku, od pracowników wykonujących prace remontowe na terenie parafii w Spycimierzu w gminie Uniejów. Według pirotechnika jest to pocisk artyleryjski, pochodzący najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej. Wstrzymano prace budowlane w tej okolicy. Policjanci zabezpieczali teren do czasu przyjazdu patrolu saperskiego, który specjalistycznie zdetonuje pocisk.

Pamiętajmy, że znalezisk przypominających niewybuchy nie wolno dotykać, ani przenosić czy rozbrajać. O znalezisku należy jak najszybciej zawiadomić najbliższą jednostkę policji, która zabezpieczy teren i powiadomi saperów. Jeśli jest to możliwe, do czasu przyjazdu policji takie miejsce należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.