Zimowa pogadanka o bezpiecznych feriach - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Informacje

Zimowa pogadanka o bezpiecznych feriach

Policjanci z KPP w Poddębicach dbają o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na terenie powiatu. W ramach akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo…na stoku” funkcjonariusze odwiedzają placówki szkolne przed rozpoczęciem zimowych ferii.

8 stycznia 2019 roku policjantka z poddębickiej komendy przeprowadziła prelekcje z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Domaniewie. Wizyta funkcjonariuszki wpisuje się w cykl działań rozpoczynających akcję „Bezpieczne Ferie 2019”. Spotkania będą realizowane do chwili, aż uczniowie rozpoczną dwutygodniowa przerwę.
Podczas pogadanki z najmłodszymi, policjantka omówiła bezpieczne miejsca do zimowych zabaw, wskazała jakich zachowań powinni unikać, aby niepotrzebnie nie narażać się na niebezpieczeństwo m.in.: podczas samotnego pobytu w domu, w podróży czy w górach. Dodatkowo dzieci odgrywały scenki sytuacyjne, które pomogły im zrozumieć, jakie zagrożenia mogą spotkać, gdy nie będą przestrzegać przepisów drogowych. m.in.: poruszając się bez elementów odblaskowych  w rejonie dróg i ulic. Prelekcja z uczniami starszych klas posłużyła zapoznaniu młodzieży z obowiązującym prawem. Obejmowała zagadnienia z odpowiedzialności karnej osób nieletnich oraz zasad bezpieczeństwa w Internecie. Policjantka omówiła również konsekwencje posiadania oraz zażywania dopalaczy przez młode osoby.
Na zakończenie spotkania słuchacze otrzymali tematyczne ulotki.

st.sierż. Sylwia Kaźmierczak, tel.695-406-267