Bezpieczne wakacje 2016 - Profilaktyka społeczna - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Profilaktyka społeczna

Bezpieczne wakacje 2016

Sprzyjająca aura, długie weekendy i wakacje spowodowały podjęcie działań profilaktycznych ukierunkowanych na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży z terenu powiatu poddębickiego.

Spotkania z uczniami oraz ich rodzicami na prelekcjach oraz festynach rodzinnych

Podczas spotkań uczniowie z klas podstawowych i gimnazjalnych a także ich rodzice wysłuchali fachowych porad dotyczących bezpieczeństwa w szkole i w domu a także poznali zagadnienia związane z bezpieczeństwem na drodze. Tutaj główną uwagę skupiono na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem tzw. „niechronionych” uczestników ruchu, gdzie poruszono tematykę związaną z bezpieczeństwem pieszych i rowerzystów omawiając przy tym w szczególności aspekty związane z noszeniem elementów odblaskowych. Ponadto omówiono zasady bezpiecznego zachowania w trakcie jazdy autobusem i samochodem, zachowań w przypadku ataku psa a także poruszono temat związany z osobami obcymi. Starsza grupa uczniów poznała zagadnienia z zakresu cyberprzestęczości a także wybranych aspektów z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Na zakończenie każdego ze spotkań przypomniano dzieciom i ich opiekunom o zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą omawiając zagadnienia związane z tzw. „dzikimi kąpieliskami” a także poruszono temat dotyczący bezpieczeństwa dzieci podczas prac polowych. Podczas festynów rodzinnych wszyscy uczestnicy mieli niecodzienną okazję poznać tajniki służby policjantów a także obejrzeć akcesoria policyjne.

 

" NA RATUNEK" - Policjanci z Poddębic realizując działania prewencyjne pn. ”Bezpieczne Wakacje 2016”, zorganizowali wspólną akcję plenerową z ratownikami medycznymi FALCK Medycyna, w ramach której uczestnicy poznali m.in. zasady bezpieczeństwa podczas pobytu nad wodą. Dzieci miały także niecodzienna okazję przejażdżki ratunkową łodzią motorową po zbiorniku Jeziorsko.

27 czerwca 2016 roku o godzinie 11.00 na terenie gminy Pęczniew przy zbiorniku „Jeziorsko”, dzieci wraz z opiekunami wzięli udział w spotkaniu z policjantami a także ratownikami medycznymi FALCK o/Poddębice. Policjanci udzielali fachowych porad w zakresie bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku nad wodą, podczas podróży samochodem a także bezpieczeństwa w domu. Z kolei ratownicy medyczni przekazywali informacje związane z udzielaniem pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Na zakończenie spotkania chętni mieli możliwość odbycia rejsu łodzią motorową FALCK w obecności ratowników medycznych i policjantów.

 

Jestem świadomy-jestem bezpieczny

Rozpoczął się długo oczekiwany okres wakacji dla dzieci i młodzieży szkolnej, więc policjanci z Poddębic wykorzystują ten czas do spotkań profilaktycznych. Tym razem w dniu 28 czerwca 2016 roku stróże prawa spotkali się z 30-ososbową grupą dzieci, którzy swój wolny czas spędzają na terenie Poddębickiego Domu Kultury i Sportu. Uczestnicy spotkania wysłuchali porad dotyczących bezpieczeństwa w nad wodą, w domu a także zagadnienia związane z bezpieczeństwem na drodze. Szczególną uwagę poświęcono zagrożeniom w trakcie kąpieli na tzw. „dzikich kąpieliskach”, podczas kontaktu z osoba obcą oraz w przypadku ataku psa. Tutaj milusińscy w formie scenek pokazowych zaprezentowali prawidłowe reakcje, które pozwolą uchronić je od zagrożeń. Tematem końcowym była dbałość o środowisko naturalne, gdzie omówiono aspekty związane z zaśmiecaniem kompleksów leśnych oraz dróg. Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali książeczki oraz ulotki tematyczne.

II Cykl spotkań akcji "jestem świadomy-jestem bezpieczny"

Aby uatrakcyjnić okres wakacyjny najmłodszym dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wyjechać i pozostają w tym  czasie w domach,  policjanci z Poddębic spotkali się z nimi na pogadankach, podczas których przekazali cenne informacje na temat bezpieczeństwa.

Policjanci z Poddębic kontynuują akcję prewencyjną pn. „ Jestem świadomy-jestem bezpieczny”, podczas której omawiane są m.in. zagadnienia dotyczące bezpiecznego wypoczynku nad wodą, w domu oraz na drodze. Tym razem do spotkania doszło 20 lipca 2016 roku, gdzie policjanci przeprowadzili prelekcję dla dzieci objętych opieką i wsparciem Stowarzyszenia „ RTG DUSZY” w Wilamowie oraz maluszkami z Przedszkola w Poddębicach. W sumie w akcji udział wzięło około 100 osób.

Pierwsze spotkanie miało miejsce w Przedszkolu w Poddębicach, gdzie omówiono tematy dotyczące bezpiecznego wypoczynku nad wodą i w domu. Omówiono również zagadnienia związane z bezpieczeństwem pieszych uczulając maluchów na noszenie elementów odblaskowych. Ponadto milusińscy na podstawie scenek tematycznych poznali prawidłowe zachowania w przypadku kontaktu z psem a także zagrożeń wynikających z kontaktów z osobą „obcą”. Kolejne spotkanie odbyło się w Wilamowie, gdzie policjanci spotkali się z grupą dzieci objętych opieką i wsparciem Stowarzyszenia „RTG Duszy”. Na terenie szkoły przeprowadzono prelekcję dla dzieci, którzy swój wolny wakacyjny czas spędzają w tej placówce. Policjanci omówili zagadnienia dotyczące bezpiecznego korzystania z akwenów, a także bezpiecznego poruszania się po drodze. Nawiązano także do prac polowych, gdzie nieodzownym elementem bezpieczeństwa najmłodszych jest należyta opieka ze strony rodziców i ich opiekunów a także bezwzględne unikanie zagrożeń wynikających z korzystania z maszyn rolniczych. Na zakończenie spotkań wszyscy otrzymali ulotki i książeczki tematyczne.

 

Oprac./sporz. Koordynator KPP Poddębice st.asp. Elżbieta Tomczak

 

 

 

 • prelekcja w Dalikowie
 • Festyn w Klementowie
 • prelekcja w Dalikowie
 • Festyn w Klementowie
 • oglądanie radiowozu przez dzieci w Klementowie
 • akcesoria policyjne na Festynie w Klementowie
 • Festyn w Klementowie
 • Festyn w Klementowie
 • Festyn w Klementowie
 • prelekcja w Bałdrzychowie
 • prelekcja w Bałdrzychowie
 • prelekcja w Bałdrzychowie
 • prelekcja w Domaniewie
 • oglądanie radiowozu przez dzieci w Domaniewie
 • prelekcja w Domaniewie
 • wspólny rejs z policjantami i ratownikami
 • wspólny rejs z policjantami i ratownikami
 • wspólny rejs z policjantami i ratownikami
 • wspólny rejs z policjantami i ratownikami
 • książeczka prewencyjna
 • dzieci prezentują pozycję żółwika
 • prelekcja w PDKiS
 • Maluszki z przedszkola w Poddębicach
 • przedszkolaki oglądają radiowóz
 • prelekcja w Wilamowie
 • warsztaty z dziećmi w Wilamowie
 • dzieci prezentują pozycję żółwika
 • oglądanie radiowozu przez dzieci w Wilamowie
 • w radiowozie z policjantką
 • zdjęcie pamiątkowe z dziećmi z Wilamowa