Dzielnicowy gminy Dalików - Gmina Dalików - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Gmina Dalików

Dzielnicowy gminy Dalików

Rejon nr 4 - sierż. sztab. Grzegorz Florczak dzielnicowy rejonu służbowego nr. 4 terenu Gminy Dalików w skład którego wchodzą następujące miejscowości: Aleksandrówka, Antoniew, Antoniew-Lubocha, Bardzynin, Brudnów I, Brudnów II, Brudnów III, Brudnów IV, Brudnów V, Brudnów Stary, Budzynek, Dalików (Plac Powstańców, ul. Łęczycka, ul. Łódzka, ul. Osiedlowa, ul. Parkowa, ul. Polna, ul. Wschodnia, ul. Zachodnia), Dąbrówka Górna, Dąbrówka Nadolna, Dąbrówka Woźnicka, Dobrzań, Domaniew, Domaniewek, Dzierżanów, Emilianów, Eufemia, Fułki, Gajówka Kolonia, Gajówka Parcel, Gajówka Wieś, Huta Bardzyńska, Idzikowice, Janów, Julianów, Karolinów, Kazimierzów, Kołoszyn, Kontrewers, Krasnołany, Krzemieniew, Kuciny, Lubocha, Madaje Stare, Marcinów, Marysin, Oleśnica, Ostrów, Piotrów, Przekora, Psary, Rozynów, Sarnów, Sarnów PGR, Sarnówek, Stanisławów, Stefanów, Symonia, Tobolice, Wilczyca, Wilków, Witów, Władysławów, Włodzimierzów, Woźniki, Wyrobki, Zdrzychów, Złotniki A, Złotniki B, Złotniki Kolonia.

 TELEFON KONTAKTOWY: 47 845 22 29 lub 690 115 452

dzielnicowy.poddebice4@poddebice.ld.policja.gov.pl

 

Punkt Przyjęć Interesantów

99-205 Dalików ul. Plac Powstańców 1 

Punkt czynny w każdy poniedziałek i piątek w godz. 10.00-12.00

tel: 690-115-452 

 

PLANY PRIORYTETOWE:

Działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 4

na okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

 Przeciwdziałanie zakłóceniu ładu i porządku publicznego oraz demoralizacji młodzieży w rejonie boisk przy Szkołach Podstawowych w  miejscowości Dalików oraz miejscowości Domaniew, gdzie w godzinach wieczorowo-nocnych dochodzi do grupowania się młodzieży. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w ruchu drogowym poprzez podjęcie działań zmierzających do poprawy infrastruktury drogowej tj. wymianę nawierzchni asfaltowej oraz budowy chodnika dla pieszych z miejscowości Złotniki- Dalików . Niestosowanie się do obostrzeń w związku z pandemią Covid-19 .                                                                                                                                                                                               

2. Zakładany cel do osiągnięcia.  

Eliminowanie wykroczeń społecznie uciążliwych i niewłaściwych zachowań demoralizacji wśród młodzieży. Kształtowanie zachowań zapobiegających rozprzestrzenianiu się epidemii Covid-19                                                                                               

Wzrost świadomości mieszkańców o konsekwencjach prawnych jakie mogą ponieść w przypadku niestosowania się do obostrzeń Covid -19

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań.

Obchód w rejonie zagrożonym (01.01.-30.06.2021r.), spotkania z sołtysami sołectw (01.01.-30.06.2021 r.) oraz prowadzenie rozmów profilaktycznych z młodzieżą, mieszkańcami. Krótkotrwałe obserwacje w ramach obchodu, represje wobec osób naruszających przepisy kodeksu wykroczeń. Propagowanie KMZB oraz aplikacji Moja Komenda celem szybszej i lepszej reakcji na zaistniałe zdarzenia, podczas każdorazowych spotkań realizowanych w okresie od 01.01.-30.06.2021r. Weryfikacja zagrożeń naniesionych na KMZB.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie realizacji działań

Szkoła Podstawowa w Dalikowie

Szkoła Podstawowa w Domaniewie

Urząd Gminy w Dalików

Rozmowy z pracownikami Urzędu Gminy, rozmowy z mieszkańcami, sołtysami, współpraca z  GOPS w Dalikowie

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym. Przekazywanie informacji mieszkańcom na spotkaniach wiejskich oraz za pośrednictwem sołtysów, podczas obchodu, ulotki znajdujące się w Punkcie Przyjęć Interesantów w Dalikowie, strona internetowa KPP w Poddębicach.