Dzielnicowy miasta Uniejów - Miasto Uniejów - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Miasto Uniejów

Dzielnicowy miasta Uniejów

Rejon nr 7 -  asp. sztab. Dariusz Nadolny  dzielnicowy rejonu służbowego nr. 7 terenu miasta Uniejów w skład którego wchodzą następujące ulice:  Ireny Bojakowskiej, Adama Asnyka, Abp. Jakuba Świnki, Awaryjna, Biskupa Wojciecha Owczarka, Błogosławionego Bogumiła, Bolesława Prusa, Cicha, Dąbska, Dębowa, Dolna, Jana Pawła II, Kilińskiego, Konopnickiej, Kościelna, Kościelnicka, Kilińskiego, Krasińskiego, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, Łączna, Łęczycka, Makowa, Mickiewicza, Miodowa, Norwida, Ogrodowa, Orzechowa, Orzeszkowej, Osiedle 700-lecia, Plac Kolegiacki, Polna, Portowa, Przechodnia, Prusa, Pułkownika Szczepana Ścibiora, Różana, Rynek, Rzeczna, Sienkiewicza, Słowackiego, Spacerowa, Szkolna, Targowa, Tęczowa, Turecka, Broniewskiego, Wąska, Wiejska, Wiśniowa, Władysława Reymonta, Wodna, Wschodnia, Zamkowa, Zielona.                                                                                        

TELEFON KONTAKTOWY: 47 845 29 10 lub 690 115 466

dzielnicowy.uniejow1@poddebice.ld.policja.gov.pl

 

PLANY PRIORYTETOWE:

PLAN

Działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr VII

na okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń oraz wniosków i spostrzeżeń kierowanych od okolicznych mieszkańców ustalono , że nasilają się incydenty dot. grupowania się młodzieży w rejonie ulicy Rynek i związane z tym zaśmiecanie oraz zakłócanie spoczynku nocnego.                              

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zwiększenie liczby kontroli w rejonie ulicy Rynek, w szczególności w godzinach wieczornych i nocnych ze zwróceniem szczególnej uwagi na zakłócanie ładu i porządku publicznego, zaśmiecanie i inne wykroczenia. Wyeliminowanie tego rodzaju zagrożeń.

 

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań.

  1. W okresie od 01.01.2021r. – 31.03.2021r. obchód  rejonu zagrożonego w/w zjawiskiem, rozmowy i spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami budynków użyteczności publicznej, zwiększenie reagowania mieszkańców na nieprawidłowości. Wzmożenie kontroli przez policjantów Zespołu ds. Nieletnich i Patologii KPP w Poddębicach
  2. W okresie od 01.04.2021r. ciąg dalszy rozmów i spotkań oraz wnioskowanie o częstsze patrole w rejonie zagrożonym. Wnioskowanie o zwiększenie liczby kamer monitoringu miejskiego w rejonie ulicy Rynek i skwerów.

 

4.Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie realizacji działań.

  1. Spotkania i rozmowy z mieszkańcami i przedstawicielami budynków użyteczności publicznej.
  2. Przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Uniejów

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Spotkania ze społecznością lokalną. Bezwzględne reagowanie i egzekwowanie wobec osób popełniających przestępstwa i wykroczenia dot. niszczenia mienia i zanieczyszczania. Rozmowy z młodzieżą informowanie o właściwym zachowaniu oraz konsekwencjach prawnych zachowania niezgodnego z prawem.