Dobór do służby w Policji

Rekrutacja

19 stycznia 2022 roku w życie weszło ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 12 stycznia 2022 roku

zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji

- tekst jednolity rozporządzenia znajduje się w załączniku na dole strony.

 

Szczegółowe informacje dotyczące doboru do policji znajdują się na stronie Wydziału Doboru KWP w Łodzi:

https://lodzka.policja.gov.pl/wdo/aktualnos

lub pod numerem telefonu tel: 478411365, 13-69, 30-16, 22-18

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiadający  co  najmniej  średnie  wykształcenie; 
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych  szczególnej   dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie  informacji niejawnych.

Co daje Ci służba w Policji:

 • stabilne zatrudnienie;
 • wynagrodzenie przed ukończeniem 26 roku życia ok. 4850 złotych netto, po ukończeniu 26 roku życia ok. 4544 złotych netto;
 • możliwość uzyskania praw emerytalnych po przepracowaniu 25 lat;
 • uzyskanie tytułu licencjata lub magistra podejmując studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (tryb stacjonarny lub niestacjonarny) na jednym z oferowanych kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia, zarządzanie, informatyka;
 • adekwatnie do zainteresowań i realizowanych zadań uczestnictwo w kursach specjalistycznych (oferta obejmuje ponad 100 różnego rodzaju kursów) np.: minersko-pirotechniczny, doskonalących technikę prowadzenia pojazdu, taktyki i techniki przesłuchania, analizy kryminalnej, cyberprzestępczości;
 • uczestnictwo w kursach językowych np. z języka angielskiego, języka rosyjskiego;
 • uzyskanie nowych uprawnień i kwalifikacji: tytuł ratownika, uprawnienia stermotorzysty, uprawnienia instruktora taktyki i techniki interwencji,  prawo jazdy kat. D, uprawnienia SEP, uprawnienia obsługi „dronów” i wiele innych.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW JEST MOŻLIWE PRZEZ CAŁY ROK!!!

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata do służby w Policji następujących dokumentów:

 • podanie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi przyjęcie do służby w Policji;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) (KLIKNIJ)
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
 • książeczka wojskowa zawierającą wpis potwierdzający odbycie  zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy

UWAGA: kandydaci do służby w Policji zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami  powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość.    

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w:

 • Wydziale Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przy ul. Lutomierskiej 108/112
 • siedzibach komend miejskich i powiatowych Policji województwa łódzkiego KLIKNIJ
 • nadesłać pocztą na adres: Wydział Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi ulica Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź

Dokumenty można składać w dni robocze w godzinach 9:00-15:00

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W STOSUNKU DO KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI:

 • Test wiedzy z zakresu funkcjonowania policji KLIKNIJ
 • Test sprawności fizycznej KLIKNIJ
 • Test psychologiczny KLIKNIJ
 • Rozmowa kwalifikacyjna KLIKNIJ
 • Ustalenie przez komisję lekarską  zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji KLIKNIJ
 • Postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych KLIKNIJ

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji  (Dz. U. z 2012 r., poz. 432 z pózniejszymi zmianami).

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O SŁUŻBIE W POLICJI W GARNIOZONIE ŁÓDZKIM ODWIEDŹ NASZEGO DOBOROWEGO FACEBOOKA @ZOSTAŃ ŁÓDZKIM POLICJANTEM

UWAGA!!!! TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY TO DATY, OBOWIĄZUJĄCE KANDYDATÓW, KTÓRZY UKOŃCZYLI CAŁE POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE I PO ZALICZENIU WSZYSTKICH ETAPÓW REKRUTACJI SĄ UMIESZCZENI NA LISTACH RANKINGOWYCH! 

Terminy w 2024 roku

 • 4 marca;
 • 24 kwietnia;
 • 8 lipca;
 • 9 września;
 • 30 października;
 • 30 grudnia

https://lodzka.policja.gov.pl/wdo/co-oferuj/59999,WYNAGRODZENIE-I-WARUNKI-SOCJALNE-W-POLICJI.html

 

Pliki do pobrania

 • 845.63 KB
  Ankieta Bezpieczeństwa Osobowego
 • 183.38 KB
  Arkusz informacyjny
 • 2.36 MB
 • 84.55 KB
  Podanie aktywny pokaz
 • 2.19 MB
Powrót na górę strony