Debaty społeczne

Debata w Wartkowicach, przywrócenie posterunku - tego chcą mieszkańcy

27 lutego 2018 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Wartkowicach odbyła się debata społeczna poświęcona m.in. bezpieczeństwu na terenie gminy oraz ewentualnej reaktywacji posterunku Policji.

Z inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji w Poddębicach insp. Krzysztofa Kotkowskiego kilka miesięcy temu rozpoczęto rozmowy z wójtem gminy Wartkowice na temat przywrócenia posterunku Policji w Wartkowicach, który swoim działaniem objąłby właśnie tę gminę. Jednak dla Policji oraz Samorządu ważna w tej kwestii była opinia mieszkańców, dlatego też przeprowadzono debatę społeczną, na której wspólnie podjęto stosowne ustalenia.

Oprócz kierownictwa Policji w Poddębicach oraz reprezentantów Komendanta Wojewódzkiego Policji – kom. Magdalena Browarska, kom. Artur Kawucha w debacie udział wzięli:  wójt gminy  Wartkowice – Piotr Kuropatwa, radni gminy Wartkowice, sołtysi, osoby duchowne, przedstawiciele firm, zakładów pracy, organizacji pozarządowych oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy.

Z uwagi na to, że spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa w okolicy oraz analizy zagrożeń w tym rejonie, na debacie nie zabrakło pozostałych poddębickich funkcjonariuszy z Komendantem KP w Uniejowie – kom. Adamem Czerwińskim, Naczelnikiem Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego w Poddębicach – kom. Robertem Granosikiem oraz dzielnicowym gminy Wartkowice – asp. Sebastianem Bierzyńskim na czele.

Prelegenci z KPP w Poddębicach omówili narzędzia ułatwiające kontakt społeczeństwa z Policją m.in.: przekazali założenia „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”, programu „Dzielnicowy Bliżej Nas” a także wyjaśnili funkcjonowanie aplikacji „Moja Komenda” prezentując na tę okoliczność filmy instruktażowe oraz rozdając tematyczne ulotki.  

Uczestników debaty społecznej zapoznano z wynikami ankiet dot. bezpieczeństwa wypełnionych przez mieszkańców, które wskazywały wysokie poczucie bezpieczeństwa oraz aprobatę ankietowanych dla pomysłu przywrócenia posterunku Policji w Wartkowicach.

Dalszą część debaty poświęcono właśnie tej propozycji, gdzie szczegółowo omówiono ideę  reaktywacji posterunku Policji oraz wyjaśniono zasady funkcjonowania ewentualnie powstałej jednostki. Na pytania padające z sali odpowiadało zarówno kierownictwo Policji jak i przedstawiciele Samorządu Gminnego w Wartkowicach, co najważniejsze nikt z obecnych nie negował potrzeby odtworzenia posterunku.

Debatę zakończono wnioskiem, że zasadne jest odtworzenie posterunku Policji, lecz konkretne decyzje dot. terminu muszą jeszcze poczekać.  Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach podziękował wszystkim zebranym za aktywny udział w debacie, przedstawicielom samorządów za deklaracje wsparcia poddębickiej Policji oraz wyraził przekonanie, że w ciągu kilku miesięcy ponownie spotkamy się na uroczystości otwarcia posterunku Policji w Wartkowicach.        

Oprac./sporz. p.o. oficer prasowy KPP w Poddębicach sierż.Sylwia Kaźmierczak (tel: 695-406-267)             

 

 

 

 

 

  • Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach podczas debaty
  • uczestnicy debaty społecznej w Wartkowicach
  • prezentacja multumedialna KMZB
  • czynny udział mieszkańców gminy w debacie
  • wystąpienie Wójta gminy Wartkowice