Profilaktyka społeczna

Ogólnopolski Głos Profilaktyki 2016

1 czerwca 2016 roku punktualnie o godz. 12.00 uczniowie szkół z terenu powiatu poddębickiego zorganizowali ogólnopolski "Zryw Wolnych Serc". Do akcji włączyli się także policjanci z Poddębic. Ideą akcji było zjednoczenie się Polaków w trosce o to, by narkotyki, alkohol i przemoc nie odbierały wolności życia.

O tej samej godzinie ludzie w całej Polsce, także na terenie powiatu poddębickiego przez jedną minutę, wybijali symbolicznie rytm serca, promując w ten sposób wolność od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka. W akcję zaangażowali się w tym roku uczniowie 5 szkół z gmin Poddębice, Dalików i Pęczniew. W ramach "Zrywu Wolnych Serc", uczestnicy wykonali trwający 60 sekund gest "bicia serca". Tuż przed „Zrywem” odczytano apel społeczności PaT (program "Profilaktyka a Ty" ) o treści : Zatrzymajmy się na chwilę, połóżmy prawą dłoń na sercu i przez 60 sekund wybijajmy wspólnie jego rytm – to „Zryw Wolnych Serc”. Serc wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka. Serc pięknych i zdrowych, w trosce o zdrowie fizyczne i społeczne. Serc silnych i pomocnych innym. Serc ludzi, którzy mogą różnić się od siebie, ale potrafią działać wspólnie, by chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami i przemocą.

Podczas akcji uczestnicy wysłuchali założeń „OGP” przedstawionych przez poddębickich policjantów oraz uczestniczyli w prelekcjach tematycznych. Dyrekcje szkół zorganizowali happeningi, warsztaty samoobrony z udziałem Prezesa Związku Sportowego Karate Shotokan NSKF Polska, gry terenowe, rozgrywki sportowe, koncerty oraz warsztaty plastyczne. Podczas spotkań dzieci i  młodzież podjęła dyskusję związaną m.in z przeciwdziałaniem narkomanii. Wspólnie wypracowano wnioski, które przedstawiały zasadność tego rodzaju akcji z udziałem młodzieży. Główną ideą dyskusji było promowanie w życiu codziennym prawidłowych postaw i zachowań młodzieży, szczególnie podczas spędzania czasu wolnego.

Organizatorami akcji byli:

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach
Dyrekcja Zespołu Szkół w Pęczniewie
Dyrekcja Szkoły w Brzegu
Dyrekcja Zespołu Szkół w Dalikowie
Dyrekcja ZSP w Poddębicach

 

Oprac./sporz. Koordynator KPP Poddębice st.asp. Elżbieta Tomczak

 

 

 

 

 

 

 • logo
 • koncert w LO w Poddębicach
 • uczniowie LO w Poddębicach
 • wprowadzenie do akcji przez policjantkę KPP Poddębice
 • mecz piłki nożnej na boisku LO w Poddębicach
 • happening uliczny
 • udział policji w koncercie z okazji PAT
 • happening uliczny
 • happening uliczny w Pęczniewie
 • odczytanie odezwy PAT
 • prelekcja w ZSP
 • happening uliczny w Dalikowie
 • prace wykonane przez uczniów LO w Poddębicach
 • prace wykonane przez uczniów LO w Poddębicach
 • prace wykonane przez uczniów LO w Poddębicach
 • naklejka PAT