Informator - Przemoc w rodzinie - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Przemoc w rodzinie

INSTYTUCJE UDZIELAJĄCE POMOCY OFIAROM  PRZEMOCY W RODZINIE

NA TERENIE POWIATU PODDĘBICKIEGO

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach

ul. Łęczycka 28, 99-200 Poddębice

tel. 43 678 40 40

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach

ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice

tel./fax.  43 678 42 70 /  43 678 47 88

 

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Uniejowie

ul. Orzechowa 6, 99-210 Uniejów

tel. 63 288 80 26

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zadzimiu

Zadzim 44, 99-232 Zadzim (siedziba Urzędu Gminy w Zadzimiu p. 15,16)

tel.  43 678 66 74

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie

ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew

tel./fax.  43 678 17 49

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dalikowie

Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików

tel.  43 678 01 23

fax.  43 678 01 83

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wartkowicach

ul. Legionów Polskich 1, 99-220 Wartkowice

tel.  43 678 58 27, 0 43 678 58 47

fax.  43 678 58 68

 

 

Stowarzyszenie Abstynenckie „Klubu Życzliwych Serc”

ul. 1 Maja 15

99-200 Poddębice

tel: 43 678 86 69

 

Stowarzyszenie „Wzajemnie potrzebni”

ul. 1 Maja 7

99-200 Poddębice

tel: 661 192 630