Dzielnicowy gminy Wartkowice - Gmina Wartkowice - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Gmina Wartkowice

Dzielnicowy gminy Wartkowice

Rejon nr 9 - asp. Sebastian Bierzyński  dzielnicowy rejonu służbowego nr. 9 terenu  Gminy Wartkowice, w skład którego wchodzą następujące miejscowości:

Biała Góra, Biernacie, Borek, Bronów, Brudnówek, Chodów, Drwalew, Dzierżawy, Grabiszew, Jadwisin, Kiki, Kłódko, Kolonia Kłódko, Konopnica, Krzepocinek, Lewiny, Łążki, Mrówna, Nasale, Ner, Ner Kolonia, Nowa Wieś, Nowy Gostków, Orzeszków, Parądzice, Pauzew, Pełczyska, Plewnik I, Plewnik II, Plewnik III, Plewnik IV, Polesie, Powodów I, Powodów II, Powodów III, Saków, Sędów, Spędoszyn, Spędoszyn Kolonia, Stary Gostków, Starzyny, Sucha, Sucha Dolna, Sucha Górna, Światonia, Truskawiec, Tur, Ujazd, Wartkowice (Plac Kościuszki, ul. Krótka, ul. Legionów Polskich, ul. Leśna, ul. Łąkowa, ul. Łowiecka, ul. Marii Konopnickiej, ul. Nasienna, ul. Polna, ul. Południowa, ul. Spółdzielcza, ul. Targowa, ul. Zachodnia), Wierzbowa, Wierzbówka, Wilkowice, Wojciechów, Wola Niedźwiedzia, Wola Dąbrowa, Wólka, Wólki, Zacisze, Zalesie, Zawada, Zelgoszcz. 

TELEFON KONTAKTOWY: 690 115 348

dzielnicowy.uniejow3@poddebice.ld.policja.gov.pl

 

Posterunek Policji w Wartkowicach

99-220 Wartkowice, ul.Targowa 17

tel. 690 115 348

 

PLANY PRIORYTETOWE:

PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr. IX
na okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

 

 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Popełnianie wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie w szczególności zaśmiecanie i dewastacje miejsc użyteczności publicznej na skwerze Placu Kościuszki w Wartkowicach oraz na terenie parkingu i altany w miejscowości Stary Gostków, w których w godzinach popołudniowych i wieczornych od piątku do niedzieli grupuje się lokalna młodzież. Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie własnych wniosków i spostrzeżeń oraz kierowanych od okolicznych mieszkańców, a także zagrożeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

    

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Wartkowice.

Poprawa sposobu zachowania młodzieży.

Zmniejszenie liczby zjawisk zaśmiecania i dewastacji miejsc użyteczności publicznej.

 

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

1)   Współpraca z Urzędem Gminy w Wartkowicach  i samorządem lokalnym, celem podjęcia działań w zakresie założenia monitoringu wizyjnego  we  wskazanych miejscach   zagrożonych. (01.01. – 30.06.2021)

2)   W trakcie służby patrolowo- obchodowej w godzinach popołudniowych i nocnych wzmożenie kontroli rejonu miejsc zagrożonych z uwagą na przebywające w tym rejonie pojazdy i osoby. (01.01. – 30.06.2021)

3)  Kontrola i obserwacja miejsc zagrożonych pod kątem przebywania i grupowania  się w tych miejscach młodzieży szkolnej. (01.01. – 30.06.2021)

4) Współpraca z kadrą pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Wartkowicach, celem  uświadamiania uczniów o prawidłowym zachowaniu w miejscach publicznych i konsekwencjach w przypadku popełniania czynów karalnych i zachowaniu świadczących o  demoralizacji nieletnich w trakcie prowadzonych mobilnie zajęć lekcyjnych. (01.01. – 30.06.2021)

4) Legitymowanie i prowadzenie rozmów profilaktycznych z ujawnionymi grupami młodzieży. (01.01. – 30.06.2021)

 

5) W uzasadnionych przypadkach reakcja na ujawnione czyny zabronione i stosowanie przewidzianych prawem środków. (01.01. – 30.06.2021)

 

6) weryfikacja naniesionych zagrożeń na KMZB.

 

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Komórki organizacyjne KPP w Poddębicach- wystąpienia i pomoc w zakresie lokalizacji   rozmieszczenia kamer przemysłowych na terenie Gminy Wartkowice oraz sprzężenie monitoringu z działaniem służb interwencyjnych Policji.

Urząd Gminy w Wartkowicach- utworzenie systemu monitoringu (projektowanie, budowa, organizacja obsługi, nadzór nad prowadzonym monitoringiem) na terenie gminy Wartkowice jako dodatkowego narzędzia do zabezpieczenia przestrzeni publicznej na terenie gminy Wartkowice.

 

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.
 

Przekazanie informacji na zorganizowanych spotkaniach z społeczeństwem oraz z przedstawicielami samorządu lokalnego.

Umieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach.